მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "გერმანია"
მონიშვნა:

გერმანია